Mijn favorieten

Disclaimer website

De op deze website getoonde informatie wordt door Gaby Payens Makelaars met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Gaby Payens Makelaars verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Gaby Payens Makelaars worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.  

Gaby Payens Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Gaby Payens Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Gaby Payens Makelaars opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Gaby Payens Makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Gaby Payens Makelaars niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Gaby Payens Makelaars worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Gaby Payens Makelaars uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Gaby Payens Makelaars worden onderhouden wordt afgewezen.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd.
Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 
©Copyright 2013 Gaby Payens Makelaars